Bra Miljöval och försäkringar

Alla våra försäkringar är miljösmarta. Vissa har till och med tilldelats miljömärkningen Bra Miljöval.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. Märkningen är oberoende och helt utan vinstintresse. Men vad betyder miljömärkt, egentligen? En produkt eller tjänst som har blivit märkt med Bra Miljöval har klarat hårda miljökrav som ständigt kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. Kraven skärps dessutom kontinuerligt för att vi alltid ska hålla en hög miljömedvetenhet. Det tycker vi är bra.

 

Varför välja Bra Miljöval?

Syftet med Bra Miljöval är att verka för en bättre miljö. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens verktyg för att visa konsumenter vilka produkter och tjänster som ger minst negativ miljöpåverkan, så att det ska bli lättare för dig som kund, konsument eller försäkringstagare att göra miljösmarta val. Genom att välja en produkt eller tjänst som är märkt med Bra Miljöval bidrar du till ett samhälle med mindre utsläpp och färre miljögifter. Med en miljömärkt försäkring försäkrar du inte bara dig själv – du försäkrar även miljön.

Du som väljer Bra Miljöval bidrar till:

 • Mindre miljöfarliga utsläpp
 • Färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
 • Ett rikare växt- och djurliv
 • Ett större utbud av miljöanpassade produkter
 • Effektivare resursanvändning
Bra Miljöval

Försäkringar märkta med Bra Miljöval

Alla våra försäkringar för bil, villa, fritidshus och företagsbil har tilldelats miljömärkningen Bra Miljöval. Märkningen innebär att vi, vid en skada reparerar bilen eller huset med miljöanpassade metoder. Vi investerar också vårt försäkringskapital på ett ansvarsfullt sätt och agerar miljömedvetet i upphandling och drift.

Har ni fler miljömärkta försäkringar?

Att inte alla våra försäkringar är märkta med Bra Miljöval, beror helt enkelt på att det inte går. Naturskyddsföreningen har än så länge bara tagit fram kriterier för bil- och småhusförsäkringar. Vi hoppas att de snart kommer med kriterier för övriga försäkringar också. Vi utgår dock från att alltid vara så miljösmarta som möjligt, oavsett vilken försäkring det handlar om.

Årlig granskning

En gång om året genomförs en revision för att kontrollera att vi fortfarande lever upp till de tuffa krav som Naturskyddsföreningen har satt upp. Revisionen genomförs både av Naturskyddsföreningen och av en oberoende revisor.

Kriterier och krav

För att få miljömärkningen Bra Miljöval finns det flertalet olika kriterier som måste uppfyllas, som syftar till att göra en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Kriterierna innefattar följande krav. Klicka på varje krav för att se exempel på hur vi uppfyller det.

 • Vi har en Miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Miljöpolicyn säkerställer och utvärderar att vi ständigt arbetar med att förbättra vår miljöprestanda.
 • Vi jobbar kontinuerligt med miljöutbildning för hela personalen.
 • Vi är ett miljöcertifierat företag, enligt ISO 14001, vilket innebär att vi har ett aktivt miljöarbete på kontoret. Att vi uppfyller kraven för ISO 14001 kontrolleras årligen av Svensk Certifiering.
 • Vi har el märkt med Bra Miljöval till kontoret.
 • Vi har en resepolicy som syftar till att begränsa resandets negativa miljöeffekter. Det innebär att vi främst åker kollektivt och tåg inom Sverige.
 • Vi mäter och följer upp alla resor vi gör så att vi kan reducera vår miljöpåverkan.
 • Vi informerar löpande våra försäkringstagare om Bra Miljöval och vad det innebär.
 • Vi jobbar löpande med att ge våra försäkringstagare miljö- och energismarta tips för en mer hållbar livsstil.
 • Vi ger kontinuerligt våra kunder skadeförebyggande tips och råd.
 • I vår skadereglering väljer vi alltid de miljömässigt bästa produkterna och alternativen vid reparation och ersättning.
 • Vi jobbar aktivt med att öka mängden återbruk vid reparationer.
 • Vid ersättning av hyrbil ersätter vi alltid med miljöbil.
 • Vi arbetar kontinuerligt med att fylla på vårt register med leverantörer som är miljöcertifierade eller har ett aktivt miljöarbete på plats.

Ladda ner