Vad vi gör för miljön

Varje år vidtar vi flera åtgärder för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete och för att på så sätt orsaka minsta möjliga negativa miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Nedan följer några exempel på miljöbesparingar som vi gjort under år 2022.

Bilglasreparationer

Under året genomförde WaterCircles 974 byten av vindrutor och drygt 900 glasreparationer på bilar. Genom att reparera hälften av våra kunders glasskador istället för att byta ut hela glasrutan gjorde vi en besparing på ca 43 ton koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som en bensindriven bil släpper ut om den körs 6 varv runt jorden eller om man dammsuger i 126 000 timmar. Varje gång man reparerar en glasskada istället för att byta hela vindrutan så sparar man 44 kg koldioxid.

De bilar som vi får ta hand om efter en olycka försöker vi alltid reparera eller så säljer vi vidare de reservdelar som fortfarande är funktionsdugliga på andrahandsmarknaden. Genom detta arbetssätt gjorde vi förra året en miljövinst på ca 62 ton koldioxid. Det motsvarar en resa på 27 000 mil med flyg (nästan 7 varv runt jorden) eller produktionen av 2,3 ton nötkött eller 85 ton pasta.

Digital fakturering

Hela 87 % av WaterCircles fakturering skedde digitalt istället för postalt (340 554 av totalt 390 185). Det motsvarar en miljöbesparing på ca 12 ton koldioxid. Det är samma mängd koldioxid som släpps ut vid en 4 800 mil lång bilresa (lika långt som 1,2 varv runt jorden) eller vid produktionen av 360 par jeans.

Återbruk

Vi strävar alltid efter att i första hand använda oss av verkstäder som arbetar med återbruk av tidigare använda reservdelar vid reparationer, istället för att använda nya reservdelar. De verkstäder som använder begagnade reservdelar, istället för nytillverkade, har 75 % lägre utsläpp av växthusgaser. I de fall en plåt- eller plastbuckla repareras istället för att bytas ut, medför det dessutom en minskning på 83 % av utsläppen av växthusgaser.

Under 2022 använde vi på WaterCircles 11 % begagnade delar vid bilreparationer. Coronapandemin påverkade dessvärre utbudet på andrahandsmarknaden negativt och tillgången av begagnade reservdelar minskade kraftigt.

Cirkulär skadehantering

På WaterCircles samarbetar vi med företaget Godsinlösen för att ge skadade produkter ett nytt liv. Istället för att köpa nya produkter för att ersätta skadade produkter, så reparerar vi, byter ut och använder oss av återbruk. Vid tillverkningen av en enda mobiltelefon skapas exempelvis i genomsnitt 86 kg avfall och ca 110 kg koldioxid. Genom vårt samarbete med Godsinlösen under året så undvek vi att släppa ut 7,9 ton koldioxid och gjorde samtidigt en avfallsbesparing på 2,1 ton.